Zdolność kredytowa to chyba najważniejszy czynnik wpływający na decyzję o przyznaniu kredytu. Na zdolność kredytową wpływ ma kilka kwestii. Przed staraniem się o kredyt, warto samodzielnie – przynajmniej pobieżnie – ocenić zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa wynika przede wszystkim z wysokości dochodów, jakie otrzymujemy. Zależność jest prosta – im lepiej zarabiamy, tym lepszą zdolność kredytową posiadamy. Jednak na dochody składają się nie tylko środki otrzymywane za pracę zarobkową, ale również inne źródła stałych dochodów (np. „renta” otrzymywana za posiadanie nieruchomości). Z wysokością dochodów wiąże się wskaźnik DtI (Debt to Income). Jest to stosunek miesięcznej raty kredytu do dochodów netto. DtI na poziomie 30% pozwala zaciągnąć kredyt w większości polskich banków. W praktyce oznacza to, że miesięczna rata kredytu nie powinna przekroczyć 1/3 dochodów kredytobiorcy. Za wartość graniczną przyjmuje się 50% – czyli połowa dochodu netto.

Dochody netto to środki jakie zostają nam „na rękę”, po odliczeniu wszystkich kosztów stałych naszego życia. Z tym zagadnieniem wiążą się miesięczne wydatki kredytobiorcy. Banki przy ocenie zdolności kredytowej mogą poprosić osobę starającą się o kredyt o deklarację wysokości miesięcznych wydatków. W skrajnych przypadkach mogą poprosić także o wyciąg z rachunku bieżącego. Poza miesięcznymi wydatki, ważną kwestią są miesięczne koszty wynikające ze spłaty innych zobowiązań finansowych. Mogą to być: raty innych kredytów, spłata kart kredytowej, alimenty itp.

Poza wysokością dochodów banki, w kontekście zdolności kredytowej, sprawdzają również wartość majątku kredytobiorcy. Na majątek składają się m.in. aktywa rzeczowe – takie jak dobra trwałego użytku i nieruchomości; a także aktywa finansowe – np. oszczędności w banku.  Majątek o większej wartości podnosi naszą zdolność kredytową. Majątek może stanowić zabezpieczenie kredytu.

Ze zdolności kredytową wiąże się też forma zatrudnienia. Banki najchętniej udzielają kredytów osobom zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony. Jednak w dzisiejszych czasach, kiedy wiele osób posiada umowy czasowe, banki respektują także umowy o dzieło i umowy zlecenie. Banki sprawdzając formę umowy, analizują również stabilność zarobków oraz staż pracy na jednej umowie.

Ważnym aspektem jest sytuacja rodzinna. Bank sprawdzi nasz stan cywilny. Singiel będzie lepiej oceniany niż rodzić samotnie wychowujący dzieci. Ogólnie można przyjąć, że im więcej osób w gospodarstwie domowych otrzymuje stałe dochody i im mniej jest osób na utrzymaniu – tym lepiej dla oceny naszej zdolności kredytowej.

Zdolność kredytowa jest powiązana z warunkami kredytowymi. Jeśli bank wysoko ocenia naszą zdolność kredytową, warunki kredytu będą korzystniejsze. Kwota kredytu w takim przypadku może być wyższa, wymagany wkład własny niższy, a prowizja banku – zerowa.

Na zdolność kredytową mają wpływ:

  • Wysokość dochodów
  • Wartość majątku kredytobiorcy
  • Forma zatrudnienia kredytobiorcy
  • Historia kredytowa
  • Sytuacja osobista kredytobiorcy
  • Warunki kredytu

Opłaca się wcześniej przeanalizować zdolność kredytową, by móc realnie ocenić, na jakich warunkach zostanie przyznany nam kredyt bankowy.

Udostępnij.

Komentowanie jest zablokowane