Każdy kto studiuje powinien słyszeć o kredycie studenckim. Nikogo nie namawiamy do nierozsądnego zadłużania się. Jednak spoglądając na preferencyjne warunki kredytowania, warto przynajmniej pobieżnie zainteresować się kredytem studenckim. W tym wpisie postaramy się przybliżyć wszystkie najważniejsze formalności związane z tym kredytem oraz warunki kredytu.

Obecnie, możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe mają również osoby starające się o przyjęcie na studia. Do niedawna było to niemożliwe, ponieważ wymagany był status studenta. Od roku akademickiego 2016/2017 Ministerstwo Nauki zmieniło to kryterium.

Zmieniły się również kwoty kredytu studenckiego. Wcześniej podstawowa rata wynosiła 600 zł i była wypłacana przez 10 miesięcy – co daje 6 tys. zł przez jeden rok akademicki. Po zmianach studenci mogą wnioskować o podwyższoną ratę, które może wynieść 800 lub 1000 zł miesięcznie.

Po ostatnich zmianach banki szybciej rozpatrują wnioski kredytowe. Po wprowadzaniu nowego rozporządzenia proces przyznawania kredytu znacząco się skrócił. Środki są przelewane już na początku roku akademickiego, a nie dopiero po kilu po miesiącach od jego rozpoczęcia.

Po wprowadzeniu zmian, w 2016 roku można było wnioskować o kredyt studencki od 15 sierpnia do 20 października. W 2017 roku wnioski będzie można złożyć od 15 lipca do końca października.

Kto może starać się o kredyt i na jakich warunkach jest oferowany?

O kredyt studencki mogą starać się o studenci oraz doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia lub osoby starające się o przyjęcie na studia

Część kosztów oprocentowania jest pokrywana z budżet państwa. Oprocentowanie kredytu studenckiego jest ustalane na podstawie stopy redyskontowej. Obecnie (06.2017 r.) wynosi 1,75%.  Oprocentowanie kredytu studenckiego to połowa wartości stopy redyskontowej – czyli w tej chwili 0,875% w skali roku.

Kredyt jest wypłacany w transzach miesięcznych przez okres 10 miesięcy. Pokrywa się to z trwaniem roku akademickiego.

W roku akademickim 2016/2017 miesięczna rata kredytu studenckiego mogła wynieść

    • 400 zł – rata obniżona,
    • 600 zł – rata podstawowa,
    • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona.

W przyszły roku akademickim wysokość miesięcznych rat nie ulegnie zmianie. Kredyt studencki jest wypłacany do końca okresu studiów.

Przyznanie kredytu wymaga przedstawienia odpowiednich dokumentów świadczących o poręczeniu kredytu. Należy dostarczyć także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za poprzedni rok.

Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta do przyznania kredytu studenckiego w roku akademickim 2016/2017 wynosił 2500 zł.

Spłata kredytu następuje po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów. Kredyt studencki może zostać umorzony, jeśli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. Umorzenie może wynieść 20% kwoty kredytu.

Wnioski o udzielenie kredytu studenckiego będzie można składać od 15 lipca 2017 r. Wnioski będą przyjmowane do końca października. O kredyt studencki można starać się w następujących bankach:

  • PKO Bank Polski S.A.,
  • Bank PEKAO S.A.,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
  • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Umowy o kredyt studencki musi zostać zawarta do 31 grudnia 2017 r.

Udostępnij.

Komentowanie jest zablokowane