Czym są banki? Z definicji wynika, iż terminem tym mianuje się osobę prawną, która para się działalnością gospodarczą, opierającą się na szeroko pojętych usługach finansowych, takich jak przyjmowanie lokat, wypłacanie rozmaitego rodzaju kredytów i pożyczek, obsługiwanie kapitału elektronicznego, a także szereg innych. Wszystkie te są zaś opisane w specjalnej ustawie o prawie bankowym, a ponadto są wyszczególnione w bankowym statucie. Mało tego, banki przynależą do grona instytucji o charakterze zaufania publicznego.banki na świecie

Rodzaje banków

Można je zaś podzielić na kilka rodzajów, z czego najważniejszy to ten wyróżniający bank centralny oraz podlegające pod niego banki operacyjne. Jak sama nazwa bowiem wskazuje, ten pierwszy jest bankiem głównym, który zajmuje się emisją pieniądza gotówkowego w skali państwa, rozlicza te drugie oraz inne instytucje finansowe, a ponadto pełni rolę skarbu narodowego, dlatego też to przezeń przepływają pieniądze na wszystkie inwestycje krajowe. Jeśli chodzi z kolei o produkty bankowe, z których korzystamy na co dzień, robimy to właśnie za pośrednictwem usług banków operacyjnych, których usługi są adresowane do tak zwanego klienta masowego. Dzielą się one zaś na banki uniwersalne, które nie mają skonkretyzowanej specjalizacji, oraz banki wyspecjalizowane, które wręcz przeciwnie, takową specjalizację określoną mają. To jednak nie koniec podziałów, ponieważ wyróżniamy też ten ze względu na sposób funkcjonowania, do którego przynależą i banki państwowe i banki spółdzielcze i banki działające jako spółki akcyjne.

Największe banki świata i Polski

Gdy zainteresują nas jakieś produkty bankowe, od razu zauważymy też, że pomiędzy instytucjami, które je świadczą, panuje naprawdę olbrzymia konkurencja. Jest to prawdą, bowiem i na świecie i w Polsce tak właśnie jest, dlatego warto wiedzieć, które z nich są najlepsze, bo przecież zależy nam na jak najlepszym wyborze. I tak oto, w skali świata czołówką jest HSBC, Citigroup, Royal Bank of Scotland i wiele innych, a w skali Polski PKO, Bank Pekao, BRE i również wiele innych, stąd musimy przeanalizować, które produkty bankowe i ogólnie, które banki nam będą odpowiadać w największym tego słowa znaczeniu i co ważniejsze, dlaczego to właśnie je warto wybrać.

Udostępnij.

Komentowanie jest zablokowane