Wprawdzie w ostatnim czasie ceny nieruchomości zaczęły maleć, jednak rosną ceny kredytów. W tej sytuacji osoby planujące zakup mieszkania poszukują sposobów na obniżenie kosztów. Jednym z nich jest program „Rodzina na swoim”. Istnieje on od roku 2006 i do tej pory skorzystało z niego wielu Polaków. Przeczytaj na czym dokładnie ten program polega i czy ty też możesz z niego skorzystać.Mieszkanie dla młodych

Na czym polega program?

W ramach tej rządowej inicjatywy możemy uzyskać wsparcie ze strony Skarbu Państwa w postaci dopłaty do spłacanych odsetek kredytu zaciąganego na zakup domu lub mieszkania. Dopłata to aż 50% odsetek przez pierwsze 8 lat kredytowania. Kredytów preferencyjnych powinniśmy poszukiwać w określonych bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych. Należy jednak pamiętać, że aby uzyskać taki kredyt musi być on w złotych, a mieszkania muszą spełniać wymogi co do ich wielkości.

Kto może ubiegać się o taki kredyt?

Program jest przede wszystkim skierowany do małżeństw, osób samotnie wychowujących dzieci, oraz osób nie będących w związku małżeńskim. Jednak muszą oni spełniać dodatkowe wymagania:

  • dziecko powinno być małoletnie, uczące się do 25 roku życia, lub bez względu na wiek jeśli pobierany jest na nie zasiłek pielęgnacyjny,
  • żadna z osób nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku lub lokalu mieszkalnego,
  • osobie tej nie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
  • osoba nie jest starsza niż 35 lat (nie dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci),
  • osoba nigdy wcześniej nie posiadała nieruchomości (dotyczy singli).

Jakie są cechy tego kredytu?

Kredyt preferencyjny może zostać przeznaczony jedynie na zakup lub budowę domu bądź mieszkania i z tym związane. Jest on udzielany jedynie w polskiej walucie. Spłata kredytu może się odbywać jedynie metodą rat równych lub malejących. Karencja w spłacie kredytu nie może być dłuższa niż 6 miesięcy.

15 lipca 2011 miała miejsce nowelizacja ustawy z 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, która weszła w życie z początkiem 2009 roku. Wprowadzono między innymi następujące zmiany:

  • ograniczono maksymalny wiek docelowych kredytobiorców do 35 roku życia,
  • wprowadzono możliwość dołączenia do kredytu małżonków członków najbliższej rodziny,
  • dodano osoby nie będące w związku małżeńskim jako grupę docelową programu, dla tej grupy limity m2 są takie jak w przypadku małżeństw, jednak maksymalna powierzchnia nabywanej nieruchomości nie może przekraczać 50 m2,
  • określono czas zakończenia programu wraz z końcem roku 2012.
Udostępnij.

Komentowanie jest zablokowane