Wiele osób zamiennie używa słów kredyt i pożyczka, nie wiedząc że znaczą one co innego. Kredyt to nie to samo co pożyczka, a pożyczka to co innego niż kredyt. Czym się różnią te dwa pojęcia: pożyczka i kredyt?

Kredyt a pożyczka

Kredyt to odstąpienie pewnej kwoty pieniężnej dłużnikowi, pod warunkiem zwrotu. Kredyt występuje pod różnymi postaciami i jest to np.: kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, kredyt konsolidacyjny czy kredyt samochodowy. To co różni kredyt i pożyczkę to to, że podlegają innym przepisom.

Kredyt jest uregulowany w prawie bankowym, natomiast pożyczka podlega przepisom kodeksu cywilnego. Ponadto kredyt może być udzielony jedynie przez instytucje finansowe (Bank, SKOK), natomiast pożyczka także przez osoby fizyczne (Bank, SKOK, inne podmioty gospodarcze, osoby fizyczne, prawne, a także inne instytucje).

Dodatkowo, aby został przyznany nam kredyt konieczne jest określenie celu, na który ma być przeznaczony kredyt.

Termin zwrotu kredytu jest zawsze określony, natomiast w przypadku pożyczki – nie musi być określony.

Inną różnicą pomiędzy kredytem a pożyczką jest to, że ta druga przekazana jest na własność pożyczkobiorcy, natomiast kredyt nie staje się własnością kredytobiorcy. Przekazany jest jedynie do czasowego użytku.

To co różni pożyczkę i kredyt to również forma zawarcia umowy. Kredyt należy obowiązkowo zawrzeć na piśmie, natomiast pożyczkę można udzielić np. ustnie. Jeśli natomiast kwota pożyczki przekracza 500 zł, to powinno się zawrzeć umowę na piśmie w celach dowodowych.

Co korzystniejsze: kredyt czy pożyczka?

Kredyt może zostać udzielony przez bank, a także instytucje parabankowe. Za każdym razem, kiedy chcesz wziąć kredyt należy dokładnie sprawdzić instytucję, która ma go udzielić. Instytucje parabankowe, które chętnie przyznają kredyt, lecz stosują niekorzystne warunki. Przyjrzyj się nie tylko instytucji, ale także umowie, zwłaszcza jeśli zaciągasz kredyt hipoteczny czy kredyt na wysoką sumę.

Pożyczka może zostać udzielona przez osobę fizyczną, tzn. kogoś obcego, a także rodzinę. Jeśli to właśnie rodzina udziela nam pożyczki, być może nie zapłacimy żadnych odsetek lub niewielkie. Zatem wybór: kredyt czy pożyczka należy do Ciebie. Decyzja o zaciągnięciu kredytu zawsze powinna być poprzedzona analizą wszystkich „za” i przeciw”. Jeśli jakiś bank nie chce nam udzielić kredytu, powołując się na zbyt małe dochody i niewystarczającą zdolność kredytową, to powinno to być dla nas sygnałem, że kredyt czy pożyczka nie jest dla nas, gdyż będziemy mieli problemy z jej spłatą.

Udostępnij.

Komentowanie jest zablokowane