Analizując oferty kredytów gotówkowych, większość z nas sprawdza wyłącznie oprocentowanie nominalne kredytu. Jednak to nie wszystkie koszty, jakie poniesiemy przy zaciąganiu kredytu. Wybierając ofertę banku, powinniśmy kierować się przede wszystkim rzeczywistą roczną stopą oprocentowania. Banki mają obowiązek podawania RRSO, dlatego każda oferta jest opatrzona informacją o poziomie rzeczywistego oprocentowania.koszty kredytu - rrso

RRSO – czyli rzeczywista stopa oprocentowania to całkowity koszt jaki ponosi kredytobiorca zaciągając kredyt w banku. Stopa ta bierze pod uwagę wszystkie koszty, bez wyjątku, ponoszone przez konsumenta. Zwykle informacja o RRSO znajduje się na dole strony, na której zamieszczona jest oferta kredytu i jest zapisana drobnym drukiem. Bank przeważnie podaje RRSO dla przykładowego kredytu, dlatego jeśli oferta jest uzależniona od historii i zdolności kredytowej klienta – to całkowite koszty mogą się różnić od tych podanych.

Co wpływa na całkowity koszt kredytu?

Oprocentowanie nominalne

Podstawowym parametrem każdego kredytu gotówkowego jest oprocentowanie nominalne podawane w skali roku. W ten sposób klient dowiaduje się o wysokości odsetek należnych w danym miesiącu od zaciągniętego kredytu. Jest to główny koszt kredytu, ale nie jedyny – o czym warto pamiętać. Oprocentowanie kredytu jest uzależnione od poziomu stóp procentowych na rynku. Banki ustalają oprocentowanie kredytu na podstawie poziomu stawki WIBOR + marża. Marża banku przez cały okres spłacania kredytu jest niezmienna. Wpływ na wysokość marży ma kwota kredytu oraz zdolność kredytowa.

Prowizja banku

Banki są instytucjami finansowymi, które prowadzą działalność depozytowo-kredytową. Zarabiają głównie na udzielaniu kredytów i marży odsetkowej. Banki pobierają także prowizję od kredytu, która jest formą opłaty na rzecz instytucji finansowej z racji udzielenia kredytu. Prowizja jest pobierana jednorazowo. Zwykle wynosi od 0% do 3% wartości kredytu. Klienci banków, którzy zaciągali wcześniej kredyty i posiadają dobrą historię kredytową mogą liczyć na niższą prowizję. Często wysokość prowizji jest także powiązana z wysokością marży. Niższa marża może oznaczać wyższą prowizję.

Koszty ubezpieczenia

Na koszt całkowity kredytu składa się również ubezpieczenie. Wymagane jest przy zaciąganiu większości kredytów i ma na celu zabezpieczenie banku przed problemami jakie mogą pojawić się przy spłacaniu zobowiązań. Ubezpieczenie obowiązuje na wypadek pojawienia się jakiś zdarzeń losowych utrudniających kredytobiorcy spłatę kredytu. Może to być np. przewlekła choroba lub utrata pracy.

Opłata przygotowawcza

Niektóre banki pobierają opłatę przygotowawczą związaną z przygotowanie dokumentów potrzebnych do udzielenia kredytu. Nie jest to wysoka kwota, jednak również zwiększa koszty kredytowania. Opłata przygotowawcza jest pobierana jednorazowo przez bank.

RRSO – czyli jak porównywać oferty kredytów?

Z powyższej analizy wynika, że na całkowite koszty kredytu – czyli RRSO wpływ mają:

  • Oprocentowanie nominalne
  • Prowizja
  • Ubezpieczenie
  • Dodatkowe opłaty (np. przygotowawcza)

Z tego względu można uznać, że RRSO pokazuje relację między całościowymi kosztami kredytu a kwotą kredytu. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania nie tylko uwzględnia koszty odsetkowe, ale również opłaty dodatkowe oraz ubezpieczenie. Pokazuje także wartość przepływów pieniężnych podczas spłacania kredytu w określonym czasie. RRSO została wprowadzona na mocy ustawy o kredycie konsumenckim, która ściśle określa co składa się na całkowite koszty kredytu. Wszystkie banki mają obowiązek stosowania się do wspomnianej ustawy.

Udostępnij.

Komentowanie jest zablokowane