Szukanie atrakcyjnych ofert kredytów, analizowanie ich i porównanie nie musi być takie trudne, jak się wydaje. Od dłuższego czasu w polskim prawie istnieje przepis, który formalizuje  przedstawianie oferty kredytów przez banki. Definiuje to ustawa o kredycie konsumenckim. Wszystkie najważniejsze aspekty mają być przedstawione w formularzy informacyjnym. Popatrzmy, czego może dowiedzieć się z takiego dokumentu.

Formularz kredytu konsumenckiego zawiera informacje o najważniejszych parametrach danej oferty kredytu.

Na wstępie możemy tam znaleźć informacje na temat kredytodawcy (najczęściej banku). Podane są m.in. nazwa, adres instytucji udzielającej kredytu. Dane te mają za zadanie ułatwić kontakt kredytobiorcy z bankiem.

W dalszej części możemy zapoznać się ze szczegółowymi parametrami oferty. Dana oferta to przykład reprezentatywny. Oferta dla indywidualnego przypadku może różnić się o tej przykładowej. W formularzy są zawarte informacje dotyczące całkowitej kwoty kredytu. Określone są zasady wypłaty środków z kredytu oraz moment, w którym to nastąpi. W formularzu znajdziemy informację na temat terminu spłaty kredytu oraz sposobu, w jaki spłata kredytu będzie się odbywać (raty miesięczne, równe, malejące). Również w tym miejscu znajdziemy informację na temat wcześniejsze spłaty kredytu. Banki często pobierają opłatę, gdy kredytobiorca spłaci zadłużenie przed czasem.

Z formularza informacyjnego dowiemy się, jakie rodzaje zabezpieczenia honoruje bank. Znajdziemy także wartość LtV (loan to value), która określa stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości. Jednocześnie sprawdzimy, ile wynieść wkład własny – czyli środki jakie musimy wyłożyć z własnej kieszeni. Obecnie LtV dla standardowych ofert wynosi 80% – taka będzie wartość kredytu w stosunku do wartości nieruchomości. Pozostałe brakujące 20% należy pokryć z własnych oszczędności.

Praktycznie najważniejszą informacją, jaką możemy znaleźć w formularzu informacyjnym jest wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania – w skrócie RRSO. Jest to całkowita kwota kosztów kredytu w ujęciu procentowym i określona w skali roku. W praktyce określa, jakie poniesiemy koszty kredytowej w ciągu roku. RRSO uwzględnia prowizję banku, marżę i inne koszty związane z udzieleniem kredytu. RRSO pozwala porównać konkretne oferty kredytów w przejrzysty sposób. Banki są zobowiązane do podawania wysokości RRSO. Muszą także w formularzu wymienić, jakie koszty składają się na wartość RRSO.

W ramach informacji, co składa się na RRSO dowiemy się: jakiej wysokości jest oprocentowanie kredytu, ile wynosi marża banku, jaki WIBOR został wybrany do obliczenia oprocentowania (3M lub 6M) oraz czy oprocentowanie kredytu jest stałe (zazwyczaj jest zmienne).

W formularzy informacyjnym zawarte są zasady podstępowania w przypadku braku terminowej spłaty kredytu. Dowiem się także, jakie są koszty związane z obsługą długu – np. koszty przewalutowania kredytu lub prowizja pobierana za przedterminową spłatę kredytu.

Na końcu powinniśmy znaleźć warunki odstąpienia od umowy kredytowej. Według Ustawy o kredycie konsumenckim, kredytobiorca ma 14 dni od bez kosztowego odstąpienia od umowy. Na końcu formularza znajdziemy również informację o tym, z jakich innych produktów danego banku będziemy musieli skorzystać (np. założenie konta osobistego, wykupienie ubezpieczenia).

Jak widać, formularz informacyjny kredytu konsumenckiego to bardzo ważny dokument, który powinien zostać przestudiowany przez wszystkie osoby starające się kredyt w banku. W formularzu informacyjnym znajdziemy wszystkie najważniejsze parametry kredytu oraz warunki, na jakich jest on

Udostępnij.

Komentowanie jest zablokowane