W każdym banku przed uzyskaniem kredytu hipotecznego poddawana ocenie jest zdolność kredytowa klienta. Doradca bankowy uzyskać musi dane o dochodach, kosztach stałych, ratach innych kredytów oraz dodatkowych obciążeniach ponoszonych aktualnie przez kredytobiorce. Wszystko to ma na celu określenie wysokości kwoty, jaką dana osoba jest w stanie przeznaczyć miesięcznie na spłatę rat kredytowych. ranking kredytów hipotecznych

Podsumowując, zdolność kredytową oblicza się odejmując od wartości dochodów netto klienta sumaryczną wysokość jego wszystkich zobowiązań. Nie są to jednak jedyny czynniki, które wpływają na to, czy bank udzieli nam kredytu. Dodatkowo istotna jest także regularność dochodów, stan cywilny, wiek, zmienność stóp procentowych oraz polityka cenowa banków.

Wysokość i częstotliwość dochodów

Niezbyt zaskakujący wydaję się fakt, że im wyższe są osiągane prze kredytobiorcę dochody tym większa szansa na uzyskanie przez niego dość dużej ilości środków. Dodatkowo, osoby te mogą liczyć na udzielenie kredytu mieszkaniowego na preferencyjnych warunkach, czyli z niższymi kosztami odsetkowymi. Rozporządzenie Komisji Nadzoru Finansowego zabrania klientom, którzy zarabiają mniej niż średnia krajowa udzielać kredytu, w którym co miesięczna rata wynosić będzie pond 50% ich miesięcznego dochodu netto. Wysokość zarobków nie jest jednak jedyną zmienną, która wpływa na zdolność kredytową.

Ma tu znaczenia także regularność dochodów, a także źródła ich pozyskiwania. Najczęściej banki wyciągają średnią z wysokości dochodów uzyskiwanych w przeciągu ostatnich 12 lub 24 miesięcy. Co do formy zatrudnienia, to szczególnie korzystne jest posiadanie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Zobowiązania i historia kredytowa

Powszechnie akceptowane zasady nakazują obniżenie zdolności kredytowej o kilkanaście tysięcy złotych, w przypadku posiadania długu w wysokości 100 złotych. Dodatkowo, znaczenie mają wszystkie produkty finansowe, które posiadają limity kredytowe, nawet w przypadku gdy klient aktualnie z nich nie korzysta.

Przykładem mogą być tutaj limity na kartach kredytowych, a samo posiadanie konta osobistego z limitem obniża zdolność kredytową o około 5%. Szczególnie dużą wagę mają obciążenie zaciągnięte w walutach obcych, ponieważ przy obliczaniu zdolności kredytowej mają one znacznie większą wagę. W przypadku posiadania tego typu zadłużenia banki zwiększają wielkość miesięcznej raty nawet do 20%, jednak tylko podczas wyliczania zdolności kredytowej.

Udostępnij.

Komentowanie jest zablokowane