Biuro Informacji Kredytowej (w skrócie BIK) to instytucja, z której istnienia do pewnego momentu zdaje sobie sprawę jedynie garstka ludzi. Jej zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie informacji związanych z historią kredytową klientów SKOK-ów i banków – zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Biuro to gromadzi wszelkie dane niezbędne do oceny wiarygodności klientów i określenia stopnia ryzyka przy udzielaniu im kredytu. Dane pochodzą zwykle od banków bądź innych firm udzielających kredytów konsumenckich. Wystarczy zresztą, że weźmiemy do ręki pierwszą lepszą umowę o kredyt – z całą pewnością znajdziemy tam zapis o treści brzmiącej mniej więcej następująco: „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i przekazywanie danych do BIK”.Man showing his empty pockets on grey background

Czym jest historia kredytowa?

Historia kredytowa jest to zapis zaciąganych przez nas zobowiązań – na przykład kredytów, pożyczek, linii kredytowych czy debetów na rachunkach bieżących. Musimy mieć świadomość, że wszystkie operacje, które wiążą się z pożyczaniem przez nas pieniędzy od banku lub SKOK-u znajdą swoje odzwierciedlenie w naszej linii kredytowej.

Dlaczego posiadanie odpowiedniej historii kredytowej jest ważne?

W Polsce z Biurem Informacji Kredytowej współpracują niemal wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze. Dla tych instytucji – a więc kredytodawców – dostęp do informacji o naszej historii kredytowej jest istotnym wsparciem w procesie podejmowania decyzji dotyczącej udzielania kredytu. Takie informacje pozwalają ocenić wiarygodność klienta i zaprognozować to, czy będzie on terminowo regulował raty. Dane, jakimi dysponuje BIK są szerokie i obejmują elementy takie jak: terminowość spłat, wysokość zadłużenia przeterminowanego i informacje dotyczące dotychczasowych działań windykacyjnych i egzekucyjnych. Gromadzone dane są przetwarzane i następnie udostępniane w formie raportów kredytowych wraz z ocenami punktowymi (skala o 192 do 631 punktów), odzwierciedlającymi ryzyko kredytowe konkretnego klienta. Na podstawie tych danych bank ocenia rzetelność danego klienta. Jeśli planujemy więc zaciągnąć kredyt, a w naszej powszechnej praktyce jest nieterminowe spłacanie karty kredytowej, to powinniśmy jak najszybciej zmienić nasze nawyki – bo może się okazać, że bank uzna nas za niewiarygodnego klienta i nie udzieli nam kredytu. Oczywiście działa to też w drugą stronę i czasem warto będzie zawczasu zbudować sobie dobrą historię kredytową – zaciągając niewielką pożyczkę bądź korzystając z kary kredytowej.

Swoją historię kredytową możemy na bieżąco monitorować sami. Pomocny może się okazać z trzech raportów: Informacja Ustawowa, Raport PLUS, Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej.

Udostępnij.

Komentowanie jest zablokowane